Tag Archives: Uncategorized

Nett og sosiale medier endrer premisser for kommunikasjon…

For bortimot ti år siden hadde massemedier som radio, TV og aviser tilnærmet enerådighet som formidlere av informasjon. Formidlingen av informasjon har gjennom de siste ti årene gått igjennom en drastisk utvikling. Framveksten av internett, og den allmenne tilgang til informasjon den gir, har endret fremtiden for alle formidlere; bedrifter, organisasjoner, osv. 
 
Informasjon blir ikke nødvendigvis formidlet gjennom et massemedium lenger.I hvertfall ikke det alene. Internett har stengt muligheten for noe som i det hele tatt kan ligne monopol. 
 
Slik det ser ut idag vil organisasjoner, bedrifter som ønsker å kommunisere uttad plassere seg på ulike plattformer rundt om sosiale medier. Hvilke og hvordan må taes i betrakting med tanke på hvilke målgrupper de ønsker å nå. Med dagens teknologi har vi muligheten til å finne mer informasjon om våre målgrupper enn vi kan tenke oss. Utnytter en dette rett vil man kunne trykke på nøyaktig de riktige knapper. 
 
Med tanke på at utviklingen mot mediekonvergens vokser, og brukere (målgruppen) går fra å kun være brukere til å være produserende brukere, vil det være viktig for organisasjoner å ikke lenger drive enveis-kommunikasjon, men heller gå mer for toveis-kommunikasjon. Vi må ta i betrakting at mennesker snakker sammen. Mennesker som ikke kjenner hverandre. Det skjer på gaten, i butikken, men spesielt over nett og gjennom sosiale medier. Trikset vil være å utnytte informasjonsdelingen som ukontrollert skjer innen målgruppen- samt utover den, for å kontrollere den så godt man kan for egen gevinst.
 
Vi elsker å snakke om oss selv, liker å dele med oss av egne erfaringer, hva vi liker..eller hater. Dette er noe bedrifter og organisasjoner som ikke har holdt følge med utviklingen innen teknologien ikke er obs på. Plutselig kan vi dele med hele verden. Dette er med på å endre premisser for hvordan de bør kommunisere uttad. Mange bedrifter og organisasjoner er ombord denne utviklingen og har kjøpt seg inn hos bloggere og andre opinionsledere som kan nå ut til omverden (spesielt målgruppen) på en annen måte enn avsenderen selv klarer. Så lenge denne mellommannen har troverdighet hos sin målgruppe vil en ha innflytelse. Det er dog ikke kun nevnte som har innflytelse hos mennesker. Alle mennesker har innflytelse på noen. Dette er en win-win situasjon for mennesker. Vi elsker å dele med oss erfaringer, og vi stoler ofte på andres erfaringer fremover en bedrift og organisasjon. Det finnes selvsagt unntak, men i bunn og grunn er det slik. 
 
 
Isabella.
Utkast #1, mappeoppgave